Mgr. Vojtěch Lebduška   
                                                                    lektor

Vzdělávání a kurzy

Umění vést konstruktivní rozhovor

Rozsah: 8 hodin

Anotace:
Cílem kurzu je rozšířit frekventantům paletu možností, jak efektivně vést rozhovor. Teoreticky je kurz zakotven v systemickém přístupu a nejvíce těží ze dvou pramenů: Na řešení orientovaného přístupu (Solution Focused Approach) z dílny Steva de Shazera a komunikačních strategií Miltona H. Ericksona. Kurz je převážně prakticky laděný a frekventanti si jeho absolvováním osvojí účinné metody, jak při rozhovoru vytěžit maximum klientova potenciálu pro žádoucí změnu.

Témata:
Připojení a raport s klientem
Specifická práce se škálou v přístupu SFA
Sugestivní i nesugestivní forma práce s jazykem
Strategické využití otázek