Mgr. Vojtěch Lebduška   
                                                                    psycholog a psychoterapeut

Kdy je vhodná rodinná terapie

Občasné potíže jsou součástí života každé rodiny, avšak stanou-li se součástí denního pořádku, mají dopad na kvalitu soužití celé rodiny a mohou se odrážet například na školním výkonu nebo zdraví dítěte či dospělého. V takovém stadiu je rodinná terapie již zcela namístě.

V čem může být rodinná terapie prospěšná

  • v bezpečí psychoterapeutického prostředí budeme moci otevřeně hovořit o palčivých otázkách, aniž by hrozilo sklouznutí k další repríze podle scénáře dobře známého z domova rodiny
  • konzultace rodinné terapie pomohou každému členu rodiny pochopit postoje ostatních a naopak
  • rodinná terapie pomáhá vytvářet nové komunikační mechanismy, díky kterým může spontánně odeznít komunikace "skrze symptom" a původní ničím nenarušované vazby mezi jednotlivými členy se znovu obnoví
  • v rámci rodinné terapie budeme společně tvořit takové změny rodinného soužití, abyste co nejdříve pomoc psychoterapeuta opět nepotřebovali

Co rodinná terapie nezahrnuje

V rodinné terapii nikdy nehledáme viníka. Psychoterapie není soudním procesem, ve kterém by se vyslýchali svědci a rekonstruovaly dávno uplynulé skutky ve snaze zjistit, kdo je za "to" vlastně odpovědný. Rodinné systémy, jejich historie a vývoj, jsou natolik komplexní a složité, že viník v podstatě neexistuje. V rodinné terapii pracujeme výhradně na tvorbě řešení aktuální tíživé situace.

Jak často je třeba na rodinnou terapii docházet

Jednotlivé konzultace rodinné terapie probíhají obvykle v delších časových intervalech, než například v individuálníí psychoterapii. Je tomu především proto, aby v mezidobích jednotlivých setkání rodina detailněji zachytila změny, které se v důsledku terapie dějí. Obvyklý interval mezi jednotlivými konzultacemi tak bývá 3 - 4 týdny.