Mgr. Vojtěch Lebduška   
                                                                    psycholog a psychoterapeut

Psychoterapie není poradenství

Psychoterapii nemůžeme pokládat za poskytování rad klientům do života. Žádný psychoterapeut Vás nikdy nepozná natolik dobře, aby věděl, co je pro Vás nejlepší. Psychoterapie je taková forma komunikace, ve které se klient stává kompetentním vyřešit si důvody, kvůli kterým psychoterapeuta vyhledal, docela sám. Existuje celá řada psychoterapeutických škol a přístupů, které se mezi sebou liší jak svými teoriemi a předpoklady, tak i způsoby práce. Já přistupuji ke každému z klientů zcela individuálně. Jsem přesvědčen, že každý člověk je jedinečný a nenapodobitelný. Tedy i psychoterapie musí být vždy tvůrčím procesem. Proto přizpůsobuji formu psychoterapie klientovi a nikdy naopak.

Kdy může pomoci individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je řešením pro jedince, které trápí emoční obtíže, úzkosti, obtíže v komunikaci, zadrhávání, psychosomatické obtíže či problémy, které jim komplikují žít plnohodnotný sexuální život. Psychoterapie je užitečná také těm, kteří prožili v minulosti těžké trauma a obtížně se s ním vyrovnávají, čímž často trpí jejich společenský život a někdy též jejich nejbližší okolí. V takových případech se často prolíná individuální psychoterapie s párovou či rodinnou terapií.

Záruka mlčenlivosti je v psychoterapii samozřejmostí

Samozřejmostí je dodržování Etického kodexu České psychoterapeutické společnosti a citlivě vedený rozhovor mezi terapeutem a klientem, který respektuje klientovy potřeby i jeho individualitu. Zaručuji naprostou mlčenlivost, která umožňuje klientům otevřeně hovořit o čemkoliv je potřeba. Jen díky tomu je možné vytvořit atmosféru důvěrné a tvořivé spolupráce, která je v rámci každého psychoterapeutického sezení zcela nezbytná.

Objednání na psychoterapii

Máte-li zájem o první psychoterapeutickou konzultaci, prosím kontaktujte mne a objednejte se.