Mgr. Vojtěch Lebduška   
                                                                    psycholog a psychoterapeut

Párová terapie – řešení pro budoucnost vztahu

Zatímco běžné partnerské konflikty k životu patří a dají se bez následků zvládnout doma, vleklé krize se bez pomoci odborníka zvládají hůře. Párová terapie je vhodná zejména v případech, kdy již nevíte kudy dál, ale ukončení vztahu je stále něco, čemu byste se rádi vyhnuli.

Při párové terapii pracuje psychoterapeut s oběma partnery. Při takovém způsobu práce se klientský pár stává v určitém smyslu spolupracujícím týmem vůči psychoterapeutovi, což samo o sobě jde obvykle ruku v ruce s drobným přenastavením vzájemných rolí. Zaběhlé komunikační vzorce se v přítomnosti psychoterapeuta proměňují a klietský pár tak snáze dovede nacházet způsoby, jak nastalou situaci společnými silami zvládnout.

Jak Vám může pomoci párová terapie

Pakliže se Váš partnerský život ocitl v krizi, kterou sami nedokážete překonat, nabízí se dvě možnosti, jak dál. Buď párová terapie, tedy snaha o znovuvzkříšení vztahu za pomoci psychoterapeuta, anebo rozchod. Rozhodnete-li se pro první z variant, nabízím Vám několik konzultací intenzivní práce na cílech, které si společně stanovíme.

Pro některé klienty je velmi důležité, zda navštěvují terapeuta muže, či ženu. V takových případech spolupracujeme s kolegyní psycholožkou a psychoterapeutkou Mgr. Petrou Meisnerovou a na přání klientského páru vedeme párovou terapii společně.

Co můžete od párové terapie očekávat?

  • pozitivní změnu ve Vašem manželském či partnerském vztahu
  • nacházení způsobů, jak sladit rozdílná očekávání a představy o partnerském soužití
  • postupné nahrazování vzájemné rivality a soupeření spoluprací
  • vzájemnou úctu a respekt
  • umění konstruktivního řešení konfliktních situací

Chcete-li dát vztahu poslední šanci, párová terapie je krok správným směrem

Máte-li zájem o párovou terapii, prosím kontaktujte mne a objednejte se na první konzultaci.