Mgr. Vojtěch Lebduška   
                                                                    psycholog a psychoterapeut

Jaké služby nabízím

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je zaměřena na nacházení potřeb a možností, jak rozvíjet řešení ušité na míru individuálním potřebám každého klienta. Soukromí (intimita) rozhovoru vedeného mezi čtyřma očima, tedy pouze mezi terapeutem a klientem, umožňuje otevírat i taková témata, která klient sdílí se svými blízkými, či vůbec s dalšími lidmi jen velmi obtížně, nebo dokonce tato témata raději nesdílí s nikým. Profesionání mlčenlivost terapeuta je zde samozřejmostí. Jednám vždy v souladu s Etickým kodexem Českomoravské psychologické společnosti, jíž jsem řádným členem.

Hypnoterapie

Hypnózou nazýváme určitý způsob komunikace mezi terapeutem a klientem, během které klientova mysl rozvíjí specifické procesy a klient vstupuje do hypnotického transu. V takovém stavu mysli je možné oslovit a aktivovat zdroje potřebné pro pozitivní změnu, které jsou uloženy hluboko v nevědomé mysli klienta. Hypnoterapie, ať už klasická direktivní, anebo nedirektivní, vycházející z přístupu slavného amerického hypnoterapeuta Miltona H. Ericksona, je mocným nástrojem v rámci individuální psychoterapie. Její využívání začleňuji ovšem vždy do širšího rámce komplexní psychoterapeutické práce. Jsem uveden v Adresáři hypnoterapeutů 2009 s osvědčením sekce pro hypnózu České psychoterapeutické společnosti.

Profesní koučink, life koučink

Koučování je specifická metodika vedení a podporování lidí v jejich osobním i profesním rozvoji. V rámci osobního koučování budeme společně rozvíjet Vaše vnitřní zdroje a dovednosti v oblastech, ve kterých cítíte určité rezervy a potenciál ke změně. V rámci profesního koučování se zaměříme na rychlé zvýšení výkonu ve Vaší profesi.

Nejedná se zde o expertní poradenství - klienta respektuji jako odborníka na jeho život či profesi a nenabízím mu vlastní pojetí řešení jeho tématu. Spolupracuji s ním v pozici odborníka na vedení rozhovoru, během kterého aktivizujeme klientův tvůrčí potenciál, nezbytný pro konstrukci řešení, jehož autorem je ve výsledku klient sám. Tento specifický způsob práce usnadňuje klientovi v sobě objevovat pozornosti dosud skryté vnitřní rezervy, ze kterých posléze začíná sám aktivně těžit.

Profesní koučink najde své uplatnění zejména u klientů pracujících na exponovaných pracovních pozicích, kde jsou vystaveni značnému tlaku a kde každým rozhodnutím nesou vysokou míru odpovědnosti.

Life koučink je službou pro klienty, kteří neřeší žádné psychoterapeutické téma, jen se v životě dostali do náročnější životní situace a potřebují pomoci najít způsob, jak překonat těžkosti. Někteří moji klienti této služby využívají i v situacích, kdy se jen potřebují správně rozhodnout a rádi by konzultovali své možnosti s někým, kdo nijak nepatří do jejich života a nemůže tedy v konzultaci upřednostňovat své vlastní zájmy.

Psychologické koučování sportovců

Psychologické koučování ve sportu vhodně doplňuje pozici trenéra zejména v takových případech, kdy jsou klientovy sportovní schopnosti na vysoké úrovni a o vítězství či prohře rozhodují především sebedůvěra, schopnost zvládat nervozitu a trému, psychologická odolnost vůči chování soupeře či prožitek vnitřní síly a energie. To bývá často mimo trenérovy odborné kompetence, a přesto pro dosažení úspěchu velmi potřebné. Psychologické koučování, jde daleko za hranice obyčejného psychologického poradenství. Své odborné znalosti a kompetence opírám kromě vzdělání v tradičních směrech koučování a psychoterapie také o několikaletou zkušenost v práci s podvědomým potenciálem mých klientů, a to jak formou vybraných technik neurolingvistického programování, tak formou využití hypnózy. Díky tomuto specifickému způsobu práce se často klientům daří objevovat v sobě dosud netušený potenciál, který posléze začínají v praxi využívat a dosahovat tak signifikantně lepších výsledků, než dříve.

Koučování je vhodné i pro začátečníky v daném sportovním odvětví, kteří to se sportovní kariérou myslí opravdu vážně. Zde pracujeme především s motivací klienta.

Supervize

Supervize je profesionální pomocí pracovníkům, kteří pracují s lidmi. Podpora externího supervizora má místo všude tam, kde je třeba účinné prevence závažných profesionálních problémů jako je například syndrom vyhoření, pocit profesionální nebo osobní nenaplněnosti či stagnace, nedostatek motivace, otevřené konflikty, střety zájmů či jiné komunikační problémy. Práci supervizora využijí také pracovníci či týmy při případovém vedení, podpoře a rozvíjení pracovních dovedností a všude tam, kde buď selhaly, anebo jen prostě k dosažení dobrých výsledků nedostačují vlastní síly, vědomosti a dovednosti pracovníka, týmu či organizace.

Párová a rodinná terapie

Každá změna, kterou v životě procházíme, má nějaký dopad na relevantní sociální systémy, do nichž se začleňujeme (partnera, partnerky, rodiny, kolegů v práci, ...). Podobně, jako v individuální terapii podporujeme pozitivní změnu jednotlivce (a tím tedy i jeho relevantního sociálního systému), v párové a rodinné terapii usilujeme o podobné cíle. Zde ovšem přímo pracuji s více než jedním zástupcem systému. Výhodou takového způsobu práce může být větší pestrost celého rozhovoru, tedy i větší naděje, že pár nebo rodina budou schopni s pomocí terapeuta nalézt to nejvhodnější řešení. Společně tak vytváříme prostředí pro vyslovování nevyslovených očekávání, harmonizaci rozdílných očekávání, anebo objevování toho, že spolu lidé mohou být i přes vzájemné rozdíly, když se naučí sami sebe vzájemně respektovat. Při práci s párem či s rodinou v některých případech spolupracuji také s kolegyní psycholožkou Mgr. Petrou Meisnerovou (www.psycholog-terapie-kurzy.cz). Terapeutický tandem muže a ženy je v některých případech velmi efektivní formou práce.

S rodinnými systémy lze terapeuticky pracovat rovněž formou rodinných a systemických konstelací, která je v určitých případech velmi efektivní podporou pozitivních psychoterapeutických změn. Dojdeme-li spolu s klientem k závěru, že právě systemické konstelace mohou celou naši spolupráci výrazně urychlit, vřele doporučuji svou ženu, klinickou psycholožku PhDr. Lucii Lebduškovou (www.systemickekonstelace.com).

Krizová intervence

Jedná se o psychologickou pomoc v situaci akutní krize. Jejím cílem je stabilizace klientova prožívání do takové míry, v jaké bude schopen se v nastalé situaci zorientovat. Tato fáze je nezbytným opatřením pro případnou následnou systematickou psychoterapeutickou práci, ve které budeme společně pracovat na řešení celé situace.

Dopravně psychologické vyšetření

Jsem dopravním psychologem s akreditací MD ČR pro provádění sopravně psychologických vyšetření řidičů profesionálů, i vybodovaných. V současné době mám akreditovaná pracoviště jak v Praze, tak v Roudnici nad Labem. Více informací na www.dopravnípsycholog.eu.

Psychologické vyšetření žadatelů o zbrojní průkaz

Vyšetření psychické způsobilosti pro držení střelné zbraně, které je vyžadováno praktickým lékařem v rámci komplexního posouzení zdravotního stavu žadatele. Tato služba zahrnuje administraci psychologických testů, jejich vyhodnocení, posouzení výsledků šetření a sepsání závěrečné zprávy.