Mgr. Vojtěch Lebduška   
                                                                    psycholog a psychoterapeut

Koučování není expertní poradenství

Mnoho neznalých považuje koučování za jakési řízení či vedení klientů předem stanoveným směrem. Role kouče spočívá ale spíš v systematickém podňecování a reflektování jednotlivých kroků klienta na cestě k žádoucí změně. Kouč je tedy spíše jakýmsi sparring partnerem, který za Vás sice práci neudělá, ale pomáhá Vám rozvíjet Vaše vlastní dovednosti a výkonnost, abyste ji zvládli sami a lépe.

Jednoduše řečeno - koučování není poskytováním dobrých a osvědčených rad, jako je tomu například při mentoringu, ale aktivace Vašeho vlastního tvůrčího potenciálu.

Komu může pomoci koučování?

Zatímco psychoterapie pomáhá především lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci nebo potřebují překonat psychický či psychosomatický problém, u koučování je tomu trochu jinak. Klienti koučů jsou především lidé, kteří se jen neradi spokojují s průměrem či s vlastní rezignací. Jsou to lidé, kteří touží zdokonalit své stávající schopnosti a rozvinout potenciál, který v sobě mají. A to jak v práci, vztazích a osobním životě, tak i ve sportu.

Mějte život pod kontrolou díky koučování

Možná si umíme vzpomenout na dobu, kdy jsme se učili vše to, co dnes již považujeme za zcela samozřejmé, jako je například čtení, jízda na kole, plavání či řízení auta. To vše byly procesy rozšiřování našich životních kompetencí. Málokdo z nás si ovšem umí představit, jak jsme čtení, jízdu na kole, plavání či řízení auta vnímali ještě předtím, než jsme se tomu naučili. A přesto už tehdy jsme ke všem těmto aktivitám museli mít veškeré nezbytné předpoklady, které jsme mít potřebovali. Jak bychom se tomu jinak dokázali naučit?

Stejně tak i v této chvíli máme hluboko v sobě mnoho předpokladů či skrytých rezerv pro celou řadu aktivit, do nichž kolikrát ani nemáme odvahu se pouštět, či o nich vůbec nevíme. Koučování lidem pomáhá tyto rezervy rozpoznávat, nacházet a efektivně využívat.

Objednání na koučování

Koučování nabízím firemní klientele, kde má u pracovníků ve vedoucích pozicích a s vysokou mírou odpovědnosti své nezastupitelné místo. V poslední době se koučování psychologem rozšiřuje i u profesionálních sportovců, kde kouč-psycholog pomáhá v oblastech přesahujících kompetence a odbornou erudici trenéra. Koučování ovšem využívají i klienti z řad široké veřejnosti jako specifickou podporu své vlastní cesty životem.

Máte-li zájem o profesní koučink, psychologické koučování sportovců či life koučink, můžete mne kontaktovat zde.