Mgr. Vojtěch Lebduška   
                                                                    psycholog a psychoterapeut

Hypnoterapie jako cesta k pozitivní životní změně

Pakliže na Vás doléhá nepříjemná životní situace, trápí Vás neúspěchy v osobním či pracovním životě, trápíte-li se psychosomatickými potížemi či nemocemi a standardní psychoterapeutické intervence zatím selhávají, potom může být právě hypnoterapie metodou, díky které se posunete dále. Hypnózu spolu s klienty využíváme v rámci standardní psychoterapeutické léčby.

Některé prvky vycházející z hypnózy či hypnoterapie využíváme také s klienty, kteří nepotřebují psychoterapii, ale rádi by se rozvíjeli a posouvali hranice svých možností v oblastech osobních či profesních kompetencí, ve kterých cítí rezervy. Také v koučování mají tedy specifické hypnotické komunikační prvky své nezastupitelné místo.

Direktivní versus nedirektivní hypnóza, aneb hypnoterapie šitá „na míru“ klientovi

Hypnoterapii by měl provádět pouze odborně zaškolený psychoterapeut, který prošel buď komplexním psychoterapeutickým výcvikem, který vzdělání v hypnoterapii zahrnuje, anebo přímo výcvikem v klinické hypnóze. Indikátorem kvality vzdělání v hypnoterapii je akreditace České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Jména všech absolventů takto akreditovaných výcviků, včetně jména mého, najdete v Adresáři hypnoterapeutů . V hypnoterapii vycházím z přístupu renomovaného amerického hypnoterapeuta Miltona H. Ericksona, jehož kooperativní přístup při práci s klienty se velmi rychle rozšířil mezi profesionály po celém světě pro svou efektivitu i u méně hypnabilních klientů. Oproti klasické hypnóze je tzv. Ericksonovská hypnoterapie obvykle méně direktivní a klienty tedy lépe přijímána. Mezi hypnoterapeuty je ericksonovský přístup pokládán za „vyšší školu“ hypnózy.

Co to hypnóza je a co díky hypnoterapii dokážeme?

  • hypnóza je specifická forma komunikace mezi klientem a psychoterapeutem, žádná magie či nadpřirozená síla
  • díky hypnotickému transu je možné v klientově podvědomé mysli nastartovat tvořivé procesy, které mu umožní nacházet řešení obtížných životních situací a napomáhají jeho dalšímu osobnímu rozvoji
  • hypnoterapie dokáže najít zdroje potřebné pro pozitivní změnu uložené hluboko v našem nevědomí
  • hypnoterapie je vhodná v celé řadě psychických obtíží, neocenitelná je však v oblasti psychosomatických onemocnění

Objednání

Chcete-li se do hypnotické práce na žádoucí změně spolu se mnou pustit, rád Vám nabídnu volný termín. V takovém případě mne prosím kontaktujte a objednejte se.