Mgr. Vojtěch Lebduška   
                                                                    kouč a supervizor

Jaké služby nabízím

Koučování vedoucích pracovníků, koučování obchodníků

Koučování je specifická metodika vedení a podporování lidí v jejich profesním rozvoji.
V rámci osobního koučování budeme společně rozvíjet Vaše vnitřní zdroje a dovednosti v oblastech, ve kterých cítíte určité rezervy a potenciál ke změně. V rámci profesního koučování se zaměříme na rychlé zvýšení výkonu ve Vaší profesi.
Nejedná se zde o expertní poradenství - klienta respektuji jako odborníka na jeho život či profesi a nenabízím mu vlastní pojetí řešení jeho tématu. Spolupracuji s ním v pozici odborníka na vedení rozhovoru, během kterého aktivizujeme klientův tvůrčí potenciál, nezbytný pro konstrukci řešení, jehož autorem je ve výsledku klient sám. Tento specifický způsob práce usnadňuje klientovi v sobě objevovat jeho pozornosti dosud skryté vnitřní rezervy, ze kterých posléze začíná sám aktivně těžit.
Profesní koučink najde své uplatnění zejména u klientů pracujících na exponovaných pracovních pozicích, kde jsou vystaveni značnému tlaku a kde každým rozhodnutím nesou vysokou míru odpovědnosti.
Koučuji jak jednotlivce, tak méně početné pracovní týmy.

Supervize pracovních týmů organizací

Supervize je profesionální pomocí pracovníkům, kteří pracují s lidmi. Podpora externího supervizora má místo všude tam, kde je třeba účinné prevence závažných profesionálních problémů jako je například syndrom vyhoření, pocit profesionální nebo osobní nenaplněnosti či stagnace, nedostatek motivace, otevřené konflikty, střety zájmů či jiné komunikační problémy. Práci supervizora využijí také pracovníci či týmy při případovém vedení, podpoře a rozvíjení pracovních dovedností a všude tam, kde buď selhaly, anebo jen prostě k dosažení dobrých výsledků nedostačují vlastní síly, vědomosti a dovednosti pracovníka, týmu či organizace.

Psychologická diagnostika při výběru klíčových pracovníků

Výběr nového pracovníka do vedoucí či jiné vysoce zodpovědné pozice, bývá vždy krokem velmi pečlivě zvažovaným. Uchazeč musí v takových případech prokázat své profesní i osobnostní kompetence vzhledem k pozici, na kterou míří. Psychologické metody, které nám umožňují nahlédnout "pod povrch", mohou v takových případech svými jasnými závěry pomoci zadavateli s rozhodnutím, který z kandidátů bude optimální posilou týmu. Pracovníky pomáhám firmám vybírat buď pomocí psychodiagnostických metod, anebo se v pozici externího psychologa účastním assesment center.