Mgr. Vojtěch Lebduška   
                                                                    psycholog a psychoterapeut

OSOBNÍ ÚDAJE

Místo narození:Roudnice nad Labem
Národnost:česká

VZDĚLÁNÍ

Filosofická fakulta MU v Brně – klinická psychologie

Filosofická fakulta UK - dopravní psychologie

PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

2005 - 2009Hypnotická a nehypnotická strategická komunikační psychoterapie Miltona H. Ericksona (MUDr. František Matuška, V&T institut HERMÉS Praha, výcvik akreditován ČPS pro oblast zdravotnictví)

VÝCVIKY V SUPERVIZI A V KOUČOVÁNÍ

2013-2014Supervize v pomáhajících profesích II (Hestia o.s., PhDr. Ivana Veltrubská, PhDr. Lubomír Smékal, PhDr. Jiří Tošner, akreditace MPSV)
2010Systemická supervize a koučování (V&T institut HERMÉS Praha)
2008 - 2009Výcvik v systemickém koučování (Expertní skupina Callisto CZ)

DALŠÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIKY

2010Systemická práce s dětmi a dospívajícími (V&T institut Hermés Praha)
2009Příběh a metafora I a II (PhDr. Vladimír Dvořáček)
2009Kurzy systemických konstelací I a II (PhDr. Vladimír Dvořáček)
2008Výcvik v klasické hypnoterapii (prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, Csc, PL Kroměříž)
2008Ostrov rodiny I a II (integrující přístup v rodinné terapii, PhDr. Zdeněk Rieger, IPIPAPP)
2007 - 2008Kurzy Ericksonovské komunikační psychoterapie a hypnoterapie (PhDr. Juraj Barbarič)
2007 - 2008Relaxační metody v psychoterapii I a II (PhDr. Svatopluk Morávek, IPIPAPP)
2007Videotrénink interakcí (ACPS a PPP Zachova, Brno)
2005Výcvik v internetovém poradenství (Modrá Linka, Brno)
2004Sociálně psychologický výcvik ve skupině (PhDr. Oldřich Tegze)
2004Stáž v terapeutické komunitě pro drogově závislé (TK Sejřek)

SOUČASNÁ PRAXE A PRACOVNÍ MINULOST

2010-dosudSoukromá praxe (Praha, Ústí nad Labem)
2011-dosudPsychoterapeut v denním stacionáři se zaměřením na psychosomatiku (Isida centrum s.r.o.)
2008-dosudOdborný asistent (Katedra Psychologie, PF UJEP, Ústí nad Labem)
2009-2011Lektor vzdělávacích a zážitkových programů (IKPP o.s., HERMÉS Group Praha)
2008-2010Psycholog, psychoterapeut (SPAS HERMÉS Praha)
2008-2009Konzultant Expertní skupiny Callisto CZ (koučování vedoucích pracovníků tuzemských i zahraničních společností, systemické poradenství organizacím)
2008Externí spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Čechyňská v Brně (diagnostika a konzultace profesní orientace studentů)
2006-2007Psychoterapeut (Akademické Centrum Poradenství a Supervize při FF MU, Brno)

OBLASTI KVALIFIKACE A KOMPETENCE

psychologie:psychodiagnostika, psychologické poradenství
psychoterapie:individuální, párová, rodinná, hypnoterapie
koučování:jednotlivců i pracovních týmů
supervize:jednotlivců i pracovních týmů

ADRESA

Slezská 108, 130 00 Praha 3
Katedra Psychologie PF UJEP, Hoření 13, 400 11, Ústí nad Labem

KONTAKT

mobilní telefon: + 420 737 479 001

e-mail: vl@lebduska.eu