Mgr. Vojtěch Lebduška   
                                                                    psycholog a psychoterapeut

S čím vám mohu pomoci

 • emoční obtíže (např. přecitlivělost; výrazné rozlady; deprese; traumata)
 • intenzivní strachy či úzkosti, nutkavé myšlenky, panika
 • zadrhávání a jiné neurotické poruchy řeči
 • potíže v mezilidské komunikaci a sociálních interakcích (např. partnerské; rodinné; pracovní)
 • partnerské problémy, nevěra
 • psychosomatické obtíže (např. nevysvětlitelné bolesti; opakovaná onemocnění; problémy, které somatický lékař nevidí)
 • sexuální potíže
 • sexuální a psychické zneužívání, domácí násilí
 • poruchy příjmu potravy (např. anorexie; bulimie; přejídání; obezita)
 • seberozvoj a sebepřijetí (např. sebevědomí; sebeúcta; sebeprosazení)
 • sebepoškozování
 • závislosti
 • a jiné...